Majątek Spółki

Majątek Spółki
Na dzień 31 grudnia 2018 roku majątek Spółki wyniósł 22.609.006,50

Wyniki finansowe za 2018 r.:

  • przychód – 12.040,7 tys. zł.
  • koszty – 13.330,9tys. zł.
  • EBITDA – zysk 207,1 tys. zł
  • wynik netto – strata 1.289,3 tys. zł.