Home

Kierownictwo

Status

Majątek

Akty prawne

Zamowienia

ERGO Arena

Hala

Majątek Spółki
Na dzień 31 grudnia 2015 roku majątek Spółki wyniósł 25.887.138,89 zł

Wyniki finansowe za 2015 r.:
  • przychód - 12.409,10 tys. zł.
  • koszty – 13.270,20 tys. zł.
  • EBITDA – zysk 445,90 tys. zł
  • wynik netto - strata 861,10 tys. zł.