Home

Kierownictwo

Status

Majątek


Zamowienia

ERGO Arena

Hala
Akty prawne:

Zewnętrzne akty prawne:
  • ustawa Kodeks Spółek Handlowych
  • inne akty prawne RP
Wewnętrzne akty prawne:
  • umowa Spółki
  • regulamin organizacyjny
  • regulamin ERGO ARENA
  • regulaminy pracy i wynagradzania