Majątek Spółki

Majątek Spółki
Na dzień 31 grudnia 2016 roku majątek Spółki wyniósł 24.136.717,79 zł

Wyniki finansowe za 2016 r.:

  • przychód – 12.986,3 tys. zł.
  • koszty – 13.494,8 tys. zł.
  • EBITDA – zysk 1.022,8 tys. zł
  • wynik netto – strata 500,7 tys. zł.