Majątek Spółki

Majątek Spółki
Na dzień 31 grudnia 2017 roku majątek Spółki wyniósł 23.819.873,30 zł

Wyniki finansowe za 2017 r.:

  • przychód – 12.312,4 tys. zł.
  • koszty – 13.738,7 tys. zł.
  • EBITDA – zysk 30,9 tys. zł
  • wynik netto – strata 1.426,3 tys. zł.